title-example

造紙

造紙產業應用實績,主要訴求在耐磨耗、耐腐蝕。
實績應用包含瓦楞輥、複捲轆、導紙轆、抽吸伏轆、段轆、網轆...等。

paper-making01   paper-making02   paper-making03
瓦愣輥   網轆   塗佈轆
         
paper-making04   paper-making05   paper-making06
捲胴轆   複捲轆   複捲轆

宏進金屬科技股份有限公司 Plus Metal Tech., Co. LTD.   Design by 挪亞設計